Търси Бога

„Боже, Ти си мой Бог; искрено Те търся; душата ми жадува за Теб“ (Псалм 63:1) „Дори да имаш време в излишък, то няма да ти е достатъчно, за да направиш …

Още

Не поглеждай назад

„Продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата“ (Филипяни 3:14) „Неограничената благодат се балансира със строго ученичество“ Напред и нагоре е добър план за живот с Бога. Животът …

Още

Болка и копнеж

„Ще ти увелича болките по време на бременността… и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание“ (Битие 3:16) „Човек с ясно определен копнеж намира причина да надмогне болката“ …

Още