Мнение и съдене

„Защото с каквото отсъждане съдите, с такова ще ви съдят.“ (Матей 7:2) Бъди великодушен, когато изказваш мнение и внимателен, когато съдиш. Лесно е да отсъдиш погрешно. Със сигурност може да …

Още

Несъгласие

„…да бъдете съединени в един и същ ум, и в едно и също мнение“ (1 Коринтяни 1:10) „Цени взаимоотношенията с хората повече от собственото си мнение“ Съгласието невинаги e лесно …

Още

Критика

„Кой си ти, за да съдиш чужд слуга?“ (Римляни 14:4) „Нямаш право да съдиш в ситуации, в които отговорността за управлението не е твоя“ Много е лесно да видим грешките …

Още

Мнение и осъждение

„Кой ще обвини Божиите избрани?“ (Римляни 8:33) „Проявявай щедрост в мнението си и бъди милостив в присъдите“ Лесно е да прецениш някого погрешно. Лесно е да разбереш погрешно нещо, казано …

Още