Да се радваме на различията

„Ние получаваме различни дарби според благодатта, която Бог ни дава“ (Римляни 12:6) „Единството е в разнообразието, а не в конформизма“ Отпечатъците на пръстите ти са уникални и се различават от …

Да се радваме на различията Още