Чудесен мир

„Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени Божии деца“ (Матей 5:9) „Мирът е плод на взаимно разбирателство – предлагай го на другите щедро“ Нека още в началото на новата …

Още

Животът ражда живот

Библията ни казва, че има принципи, според които протича живота. Според принципа за сеенето и жътвата, ти жънеш повече, отколкото си посял: „Който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне“…

Още