Живот, който удовлетворява Бога

„Защото Бог е, Който, според благоволението Си, действа във вас и да желаете това, и да го изработвате“ (Филипяни 2:13) „Живот, угоден на Бога, е най-голямото удовлетворение за теб“ Има …

Живот, който удовлетворява Бога Още