Да познаваш Бог

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10) „За да опознаеш някого, трябва да инвестираш значителна част от времето и сърцето си“ Как опознаваш някого наистина добре? Понякога съм …

Още