Истината не подлежи на договаряне

Днешната култура изисква да упражняваме религиозна толерантност, но с това идва и неправилната презумпция, че всяка система от религиозни вярвания е еднакво валидна. Това може да изглежда…

Истината не подлежи на договаряне Още