Уши, които чуват

„…а който е мъдър, той слуша съвети“ (Притчи 12:15) „Да чуваш Бог определено значи да имаш слушащо сърце“ В моите ранни младежки години, когато говорех повече, отколкото трябва за неща, …

Още

Несъгласие

„…да бъдете съединени в един и същ ум, и в едно и също мнение“ (1 Коринтяни 1:10) „Цени взаимоотношенията с хората повече от собственото си мнение“ Съгласието невинаги e лесно …

Още

Лесен урок

„На човека се въздава според делата на ръцете му“ (Притчи 12:14) „Бог ще ни възнагради за всяко добро, което вършим – за Него или за хората“ Животът ни учи на …

Още