Да познаваш Бог

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог“ (Псалм 46:10) „За да опознаеш някого, трябва да инвестираш значителна част от времето и сърцето си“ Как опознаваш някого наистина добре? Понякога съм …

Още

Очаквания

„…винаги търсете доброто един в друг и във всички“ (по 1 Солунци 5:15) Признанието за твоя характер и постижения трябва да бъде поделено с твоите приятели. Обикновено поведението на децата …

Още

Духовният вакуум

„Не давайте място на дявола“ (Ефесяни 4:27) „Ако Бог и доброто не ни изпълват, ще ни изпълват по-дребни и незначителни неща“ От гимназиалния си учител по физика научих, че „природата …

Още

Очаквания

„…как трябва да се държат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог…“ (1 Тимотей 3:15) „Къде се намираш в момента не е толкова важно – по-важно кой …

Още