Повърхностен живот

„Откарай лодката навътре в езерото“ (Лука 5:4) „Големите усилия невинаги означават ефективност“ Животът ти може да бъде много богат и удовлетворяващ, ако решиш да не се задоволяваш с посредствени неща. …

Още

Още малко

„Защото на всеки, който има, ще се даде“ (Матей 25:29) „За да получаваш повече в живота си, използвай това, което Бог вече ти е дал“ Спомням си, че баща ми …

Още

Да се учиш и да растеш

Човек расте през целия си живот, защото се учи цял живот. За Исус се казва, че „растеше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и хората“ Лука 2:52. Исус е пример за едно добро развитие: в умествено, физическо, духовно и социално отношение.

Още