Време за Рождество

„Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си…“ (Галатяни 4:4) „Бог постига както Своите вечни цели в календара, така и всекидневните цели за твоя живот“ Рождество е добро време …

Още

Бог на първо място

Йосиф често остава в сянката на рождествената история. Светлините на прожекторите са насочени към Мария, а поддържащите роли са на ангелите, овчарите и мъдреците. Но Йосиф не е второстепенен герой. Той има главна роля. Смятам, че Йосиф беше внимателно избран от Бога, както и самата Мария. Посоченият стих ни казва защо – Йосиф беше праведен човек.

Още