Благоденствие във време на бедствие

„И Господ правеше да успява в ръката му всичко, което вършеше“ (Битие 39:3) „Бедствията около теб никога не могат да попречат на Бог да те благославя“ Обикновено човек смята, че …

Благоденствие във време на бедствие Още