Небето

„Наследство нетленно… запазено в небесата за вас“ (1 Петър 1:4) Този кратък отрязък от време ще определи къде ще прекараш вечността. Животът е твърде кратък епизод в сравнение с вечността. …

Небето Още

Съжаление, покаяние, изкупление

„Исус Христос… стана беден заради вас, за да станете вие богати чрез Неговото обедняване“ (2 Коринтяни 8:9) „Изкуплението е разточителното приложение на Божията милост, целящо да премахне всяка причина за …

Съжаление, покаяние, изкупление Още