Време за Рождество

„Но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си…“ (Галатяни 4:4) „Бог постига както Своите вечни цели в календара, така и всекидневните цели за твоя живот“ Рождество е добро време …

Още

Да бъдеш удовлетворен

„Благословени са хората, които гладуват и жадуват да вършат Божията воля,
защото Бог напълно ще ги насити“ (Матей 5:6) „Бог може да задоволи неутолимото“ Има ли нещо по-добро от удовлетворението? Божието …

Още

Божията милост

„Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мен, главния грешник, цялото си дълготърпение, за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен …

Още