Твоите дарби

„Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето“ (Йоан 3:27) „Пътят към най-големите ти успехи се крие в изпълнението на Божията воля“ …

Още