Проста вяра

„Вярата е… убеденост в неща, които не можем да видим“ (Евреи 11:1) „Вярата не е възможност, тя е всекидневен избор“ Животът не може да бъде успешно направляван без проста вяра, …

Още