Вярвай, че можеш

„Стани и ходи“ (Матей 9:5) „Винаги можеш да направиш повече, отколкото предполагаш“ Животът ни изправя срещу някои трудни моменти и ситуации. Не винаги сме готови за тях и със сигурност …

Още

Стандарти

В България съществува „Български институт за стандартизация“, държавна институция, която има за цел да определя стандартите за цялата страна. Тези стандарти гарантират трайни и последователни резултати при измервания. Ако искаме да разберем колко точно е един литър, сантиметър или метър, един тон или една унция злато – трябва да проверим БДС (Български държавен стандарт).

Още

Нещо друго

„Задоволявайте се с това, което имате“ (Евреи 13:5) „Ако не си удовлетворен от това, което имаш – повече от същото няма да те направи по-щастлив“ Хората често си мислят, че …

Още