Чудесен мир

„Блажени са миротворците, защото те ще бъдат наречени Божии деца“ (Матей 5:9) „Мирът е плод на взаимно разбирателство – предлагай го на другите щедро“ Нека още в началото на новата …

Още