Въпроси и истина

„Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде“ – Яков 1:5СП

И когато имаш сериозни въпроси за живота, пак можеш да живееш с вяра в Бога, като Му предаваш съмненията си.

В един или друг момент от живота всеки човек се бори с трудни въпроси. Заради непълното ни знание и ограничената ни гледна точка има ситуации, които ни объркват. Това са моментите, когато напразно се опитваме да разберем всичко, което се случва.

Аз и ти не сме живяли достатъчно дълго, нито имаме достатъчно житейски опит, за да разполагаме с всички отговори. Когато обаче живееш и ходиш в покорство към Бога и с водителството на Святия Дух, живееш и ходиш с увереност. А, когато отговорите изглеждат недостатъчни – търси мъдрост от Бога.

Има ли някой, на който не му трябва мъдрост за всеки ден? Когато Соломон стана цар н Израел той поиска едно нещо от Бога – мъдрост. „И Бог даде на Соломона твърде много мъдрост и разум, и душевен простор, като крайморския пясък“ 3Царе 4:29. Божията мъдрост е на разположение за всеки, който искрено търси истината. Мъдростта, която Бог даде на Соломон е на разположение и днес за теб и мен.

Ето една истина, която дявола не иска да знаеш. „Ако пък на някого липсва мъдрост, да поиска от Бога, който щедро дава на всички и никого не порицава, и той ще му я даде.  Но тя трябва да се поиска с вяра, без всякакви съмнения, защото който се съмнява, е като морска вълна, подхвърляна и блъскана от вятъра“ – Яков 1:5-6.

Небесният Баща не е застрашен от нашите съмнения и въпроси и не всички въпроси се коренят в съмнението. Само Бог има съвършено знание. „Но както казва Писанието: „Нито око е виждало, нито ухо е чувало,нито човешки ум си е представялтова, което Бог е подготвил за онези, които го обичат“ 1Коринтяни 2:9. Бог има страхотен план за живота ти – много повече, от колкото можеш да мечтаеш. Често въпросите са родени от искреното ни желание да знаем истината и нашият Баща знае, че знанието ни е непълно и несъвршено. Никога не забравяй – Бог е дал Слото и Духа Си, за да отговори на искрените ни въпроси. Словото и Духът винаги работят в синхрон.

Исус направи следното обещание: „Но когато дойде Духът на истината, той ще ви води към цялата истина, защото няма да говори от себе си, а ще говори това, което чува, и ще ви известява какво предстои да се случи“ – Йоан 16:13. Ако нямаш въпроси, не ти трябва и вяра. Вярата поглежда на най-големите препятствия и макар и без отговор се опира на Божията вседостатъчна мъдрост и любов. Вярвай в Бога, в Словото Му, бъди воден от Духът Му. Можеш да бъдеш без съмнения, дори когато се бориш с най-трудните въпроси. Почивайки на водителството на Святия Дух, Павел знаеше какво го очаква, но не беше смутен или спрян от страх. Виж Деяния 20:22-23. Павел сигурно е имал въпроси. На негово място и аз, и ти щяхме да имаме, но Павел знаеше у Кого са неговите отговори.

Когато има несигурност и въпроси притесняват мислите ти и ограбват мира ти – фокусирай се върху Божието слово, което е сигурно и непроменящо се. В най-добрия случай, знанието ни е ограничено. Бъди сигурен в нещата, които знаеш, вместо да си несигурен в това, което не знаеш или за което се колебаеш. Павел беше уверен и ясен: „Защото и знанието, и пророчествата ни са само частични. А когато дойде съвършенството, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, говорех по детски, мислех по детски и разсъждавах по детски. Но сега, когато съм вече мъж, съм оставил детинското. Сега виждаме мътно отражение в огледало, но когато дойде съвършенството, ще видим лице в лице. Сега знанието ми е частично, но тогава то ще е пълно, така както Бог ме познава напълно. А дотогава остават тези три неща: вяра, надежда и любов; и най-велика от тях е любовта“ – 1Коринтяни 13:9-13. Рамишлявай върху това, което знаеш. Опирай се на Бога за онова, което не знаеш.

А кое оставя повече въпроси и несигурност от въпросите за смъртта и възкресението? След обширната защита на възкнресението от страна на Павел, той пише следното: „И така, скъпи мои братя и сестри, бъдете твърди и непоклатими. Винаги се отдавайте изцяло на Господното дело, защото знаете, че трудът ви в Господа не е напразен“ – 1Коринтяни 15:58. Тези важни характеристики – твърди, непоклатими и изцяло отдадени са белег на зрелите християни, които са задали своите въпроси и са решили да минат отвъд съмненията си и да почиват в Божията любов и истина. И когато имаш сериозни въпроси за живота, пак можеш да живееш с вяра в Бога, като Му предаваш съмненията си.

Молитвата ми за теб днес е: да се съмняваш в съмненията си и да се доверяваш на Бога.